DATE BIOGRAFICE

 • S-a născut la 14 iulie, 1944, în comuna Draşov, judeţul Alba.
 • Decedat la 17 iunie, 2021, în București.

STUDII

 • A absolvit Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, promoţia 1967. A fost confirmat Doctor Medic Veterinar în baza Diplomei 613/20 mai 1968, eliberată de Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu“, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.
 • Doctor în Medicina Veterinară cu Teza de doctorat: „Histochimia şi histoenzimologia metabo­lismului folaţilor în leucoza bovină“, susţinută public în ziua de 21 mai 1982. la Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.Membrii comisiei: Conf. Univ. Dr. Helgomar Răducănescu, Prof. Univ. Dr. Lascăr Buruiană, Catedra dc Biochimie, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Doina Onicescu, Catedra de Biologic Celulară, Institutul de Medicină şi Farmacie „Carol Davila din Bucureşti, Conf. Univ. Dr. Borda Gheorghe, Disciplina de Histologie şi Embriologie, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Bârză Horea, Catedra de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti. 

SPECIALIZĂRI

 • Teza de doctorat susţinută public a primit aprecierea maximă şi prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr. 3630 din 1 noiembrie 1982 a fost confirmat cu Titlul de Doctor în Medicină Veterinară.
 • Conducătorul Tezei de doctorat a fost Prof. Univ. Dr. Ilie Diculescu, Titularul Catedrei de Histologie la Institutul de Mcdicină şi Farmacie „Carol Davila din Bucureşti.
 • Absolvent al învăţământului postuniversitar, specialitatea Patologia Animalelor de Grup, Institutul Agronomic „Nicolae Bălcescu“, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti (1973-1974).
 • Absolvent al învăţământului postuniversitar, specialitatea „Sindro­mul Imunodeficitar Dobândit la Om“, Institutul de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti (1992).
 • Curs de specializare -Tehnici modeme de hematologie, Facultatea de Perfecţionare a Medicilor şi Farmaciştilor, Institutul de Medicină şi Farmacie „Carol Davilac‘, Bucureşti (1973-1974).
 • Curs de specializare - Imunologie teoretică şi practică, Academia de Ştiinţe Medicale, Comisia de Imunologie, Bucureşti (1975-1976).
 • Curs dc specializare - Biologie moleculară, Academia de Ştiinţe Medicale, Institutul de Virusologie „Ştefan S. Nicolau“, Bucureşti (1985- 1986).
 • Schimb de experienţă - Metode de diagnostic în leucoza bovină. Institutul Agronomic din Chişinău, Facultatea de Medicină Veterinară, Laboratorul Central Veterinar Chişinău, Republica Moldova (1992, 1993, 1995).
 • Curs de specializare - Tehnici de diagnostic virusologice şi de biologie moleculară în anemia infccţioasă ecvină, leucoza bovină şi blue tongue la ovine. Department of Agriculture, SUA, National Veterinary States Iowa (1994).
 • Curs de specializare - Diagnosticul imunologie prin testul ELISA, Laboratoire Veterinaire Rhone Merieux, Lyon - Franţa (1996).
 • Curs de specializare - Metode alternative pentru protecţia animalelor de laborator, Fondation Prince Laurent pour le bien etre des animaux domestiques. Bruxelles, Belgia (1999).
 • Curs de specializare - Organizarea şi funcţionarea laboratoarelor veterinare după criterii comunitare, Agenţie Francaise de Securite Alimen- taire, Paris, Sophia Antipolis, Franţa (2000).
 • Curs de specializare - Standardizare, acreditare. Asociaţia de acre­ditare RENAR, Bucureşti (2001).

TITLURI ŞI ATESTĂRI PROFESIONALE

 • Medic primar veterinar, specialitatea Diagnostic de laborator - Certi­ficat prin actul nr. 479/7 ianuarie, 1992 eliberat de Agenţia Naţională Sanitară Veterinară în baza Ordinului Ministrului Agriculturii şi Alimen­taţiei nr.54/20 decembrie, 1991.
 • Atestat de liberă practică medicală veterinară, seria AN, nr. 00202/31 mai, 1999 Colegiul Medicilor Veterinari din România.
 • Atestat profesional pentru activităţi de diagnostic în laborator, spe­cialităţile citologie, serologie, hematologie oncologică, nr. 11 716/24 octombrie, 2000, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală.
 • Atestation pour acreditation et organisation des laboratoires veteri- naires. nr. 210/22 mars, 2001, Agenţie Francaise de Securite Alimentairc, Sophia Antipolis, Franţa.

LOCURI DE MUNCĂ ŞI FUNCŢII DEŢINUTE DUPĂ ABSOLVIREA FACULTĂTII

 • Medic Veterinar Şef Circumscripţia Sanitară Veterinară Calnia Ostrov, judeţul Constanţa (1967-1969).
 • Medic Veterinar Epizootolog, Complexul de Creştere şi îngrăşare a Viţeilor Baby Beef, Murfatlar, judeţul Constanţa (1970-1972).
 • Medic de laborator - Laboratorul Central Sanitar Veterinar de Diag­nostic (1973-1978).
 • Şef laborator - Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - Labora­torul de Leucoze şi Tumori Animale (1979-1998).
 • Director la Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală - Direcţia Metode de Diagnostic, Coordonare şi Control Laboratoare Sanitare Veterinare (1999-2001).

ALTE ACTIVITĂTI

Medic Veterinar nominalizat în comisiile dc redactare a unor acte normative propuse şi aprobate dc conducerea ministerului (MAA):

 • Norma pentru diagnosticul, profilaxia şi combaterea leucozei enzootice bovine, aprobată prin Hotărârea Biroului Executiv al MAA nr. 17/1979;
 • Norma pentru stabilirea programelor de asanare a fermelor conta­minate cu tuberculoză şi leucoză enzootică bovină, aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 28/1983;
 • Catalogul Naţional al Metodelor Oficiale de Diagnostic în Labora­toarele Veterinare, aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 25/195, reactualizat în anul 2000;
 • Norma pentru Buna Practică de laborator (Good Laboratory Prac­tice) aprobată prin Ordinul Ministrului nr. 146/2000;
 • Măsura 2.1. Control fitosanitar şi veterinar în cadrul Unităţii SAPARD din Ministerul Agriculturii şi Apelor (Coordonator E. Schwartz, delegat din partea Uniunii Europene), în anul 2000.
 • Lider sindical - Sindicatul Liber Independent din Institutul de Diag­nostic şi Sănătate Animală (1990-1994).
 • Preşedinte al Fundaţiei pentru protecţia contra bolilor SIDA/AIDS like la animale (1977-2000).
 • Membru în Comitetul Municipiului Bucureşti al Colegiului Medi­cilor Veterinari din România (1998-2000).
 • Trezorier casier, Asociaţia Medicilor Veterinari din România (1976-1986).

REALIZĂRI PROFESIONALE

 • Cercetarea modificărilor cantitative şi calitative ale trombocitelor la păsări în stări normale şi patologice. Coordonator program Conf. Univ. Dr. Borda Gheorghe, Catedra de Histologie şi Embriologie, Facultatea de Medicină veterinară din Bucureşti. Studiul citomorfologic al elementelor figurate sangvine la bovine recoltate pe anticoagulant în vederea optimizării cu tehnicile de analiză automată cu aparate Coulter Counter. Coordonator Dr. Iuga Constantin. Laboratorul de Leucoză Bovină (LCSVD), Bucureşti.
 • Cercetarea prin metode citochimice şi citoenzimologice a glico- genului, peroxidazelor, acidului folie şi dihidrofolatreductazei din limfoci- tele normale şi leucemice bovine. Conducătorul Tezei de Doctorat Prof. Univ. Dr. Ilie Diculescu. Catedra de Histologie şi Biologie Celulară. Institutul de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti.
 • Investigarea şi interpretarea anemiilor la animale. Coordonator Prof. Univ. Dr. Bârză Horea, Catedra de Patologie Medicală, Facultatea de Medicină Veterinară din Bucureşti.
 • Studierea leucozei plasmocitare, formă rar întâlnită la bovine.
 • Cercetarea dinamicii anticorpilor şi a comportamentului elementelor figurate la bovine din ferme contaminate cu leucoză bovină, supuse asanării prin extracţie.
 • Clasificarea limfoamelor la bovine pe baza sistemului T (tumoare), N (ganglion) M (metastază). Coordonator Academician Prof. Univ. Dr. Nicolae Manolescu, Academia Română.
 • Studiul bolilor SIDA/AIDS like la animale. Convergente şi diver­genţe cu infecţia HIV de la om. Coordonator, Prof. Univ. Dr. Ludovic Păun, Institutul de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ din Bucureşti.
 • Cercetarea valorii în diagnosticul leucozelor animale a testelor de imunitate mediată celular. Coordonator. Prof. Univ. Dr. Andrei Olinescu, Laboratorul de Imunocitologie, Institutul „Cantacuzino“, Bucureşti.
 • Diagnosticul leucozei feline prin teste serologice.
 • Diagnosticul imunodeficienţei bovine prin testul ELISA. Relaţia cu sindromul imunodeficitar dobândit la om. Coordonator Prof. Univ. Dr. Ion Bercea, Catedra de Boli infecţioase, Facultatea de Medicina Veterinară, Bucureşti.
 • Cercetarea oncogenezei virale la animale prin metode genetice. Consideraţii de patologie moleculară. Coordonator Prof. Univ. Dr. Costin Cernescu, Institutul de Virusologie „Ştefan S. Nicolau“ Bucureşti.
 • Studiul modificărilor serologice şi de imunitate mediată celular în anemia infecţioasă ecvină. Coordonator Prof. Univ. Dr. Pop Martin, Catedra de Boli Infecţioase, Facultatea de Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
 • Cercetarea valorii de diagnostic a testului imunoenzimatic cu soft- ware de validare, control şi interpretare asistat de calculator pentru diagnos­ticul leucozei enzootice bovine, anemiei infecţioase ecvine, pestei porcine clasice, blue tongue în vederea omologării oficiale (software LISA, ARTE, NOACK).
 • Analiza statistică şi dinamica leucozei enzootice bovine pentru perioada 1973-1999 şi anemia infecţioasă ecvină pentru perioada (1997- 1999). Coordonatori Program Dr. Med. Vet. Miclea Eugen DSV, Dr. Med. Vet. Băjenaru Alexandru, ANSV, Dr. Med. Vet. Stoichici Anton, IDSA. Conform datelor publicate faţă de 759 focare declarate cu 554661 bovine cu leucoză, în anul 1995, numărul focarelor a scăzut la 74 cu 46825 bovine contaminate.

CĂRŢI PUBLICATE ÎN CALITATE DE AUTOR

 • Leucoza enzootică bovină, Epidemiologie. Profilaxie şi combatere, autor: Barna Ilie. Editura Revistelor Agricole, 1989.
 • Note de imuno-hematologie pentru clinici şi laboratoare veterinare (voi. I, II), autor: Barna Ilie. Buletin Ştiinţific LCSVD, nr 4-6, 1995.
 • Testul ELISA în diagnosticul medical veterinar, autori: Barna Ilie, Marian Predoiu. Simpozion Omagial LCSVD, 1996.
 • Leucozele şi bolile de imunosupresie SIDA/AIDS like la animale, autori; Barna Ilie, Pârvu Gh., Iuga C. Editura Ceres, 1995.

CĂRŢI PUBLICATE IN CALITATE DE COAUTOR

 • Tehnici de semiologie şi diagnostic hematologic veterinar, autori: Pârvu Gh., Barna Ilie, Teuşdea V. Editura Revistelor Agricole, 1977.•   Limfoame maligne la animale, Convergenţe şi divergenţe cu limfoamele maligne din medicina omului, Barna Ilie. Simpozion Limfoame maligne la animale. Academia Română, 25-28 octombrie, 1994;•   Diagnosticul imunodeficienţei bovine prin testul ELISA şi relaţiile conexe cu leucoza şi SIDA la om. Barna Ilie, Coste Handan, Bercea Ion, Niculescu Coca. Simpozionul de oncologie comparată, Tulcea-Neptun, 26-28 octombrie, 1995;•   Modele experimentale animale folosite în profilaxia bolilor leucemice şi de imunosupresie la animale. Barna Ilie, Olinescu A., Plămădeală Irina, Badiu A. Ses. Com. Şt. Univ. Şt. Agr.-FMV, Bucureşti, 14-15 octombrie, 1998;•   Metode noi în diagnosticul de laborator al leucozei bovine. luga C. Barna Ilie, Pârvu Gh. Creşterea Animalelor, 9, 61, 1974;•   Perspective privind modalităţile curente de diagnostic imunologic în leucoza bovină. Murgu I., Barna Ilie, Curcă D. Consf, Jubiliară, FMV Chişinău, R. Moldova, 22-24 mai, 1994;•   A New Reagent for Immunochemistry of Cancer and Idiotype Antibodies. Calmanovici S., Barna Ilie, Mitu I, A. Tendle;
 • Epidemiologic Convergence in Infection with Retroviruses in Calves. Bercea I., Barna Ilie, Nicolae Ştefan, XXV World Veterinary, Congress, Japan 3-9 septembrie, 1995;
 • Rezultate preliminare privind o metodă de serodiagnostic colorimetrică în leucemii şi tumori la animale. Bercea I, Barna Ilie, Nicolae T. Simpoz. Omagial LCSVD 15-16 mai, 1986;
 • Evoluţia laboratoarelor veterinare în Romania şi perspectivele inte¬grării în structurile laboratoarelor europene. Barna Ilie, Ţeveloiu Ion, Măieran N. Al VII-lea Congres Naional de Medicină Veterinară, Băile Felix, 17-20 octombrie, 2000;
 • Resultates de l’activite de surveillance, diagnostique et lutte contre Enzootic Bovine Leukosis en Roumanie. Barna Ilie, Olinecu A., Plămădeală Irina, Badiu A. Ses. Şt. Rhone Merieux, Lyon France, 15 februarie, 1995;
 • Comparative aspects regarding the diagnosis of anti BLV and anti BIV antibody identificated by ELISA test in cattle. Bama Ilie, Niculescu Coca, Bercea I., Coste Handan XX World Vet. Congress, Yokohama, Japan 3-9 octombrie, 1995;
 • Modele experimentale folosite în patologia comparată. Bama Ilie, Dobrescu Lucia. Revista de Medicină Veterinară şi Creşterea Animalelor, 3, 10, 1992;
 • Contribuţii la înţelegerea mecanismului bioenergetic în celula vie. Buruiană L, Barna Ilie, Plămădeală Irina, Bălăucă N., Coşoveanu N., Plămădeală S., Calmanovici S. Al IX-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, Iaşi, 2003.

PREMII ŞI DISTINCTII ACORDATE

 • Premiul şi Diploma de Onoare pentru cea mai bună lucrare, Con­gresul Naţional de Oncologie Comparată Tulcea-Neptun, 1996.
 • Medalia pentru merite profesionale şi contribuţii la progresul ştiin­ţelor veterinare, Asociaţia Medicilor Veterinari din România, 1998.
 • Ordinul Naţional Serviciul Credincios pentru activitatea profesională şi probitatea morală, în grad de Ofiţer. Brevet Monitorul Oficial al României 666/16 decembrie 2000 (Anexa 5).
 • Diploma de onoare pentru activitatea depusă în slujba apărării sănătăţii animalelor, a sănătăţii publice, progresului medicinii veterinare şi a dezvoltării Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală. Al IV-lea Simpozion omagial 1966-2001, Institutul de Diagnostic şi Sănătate Ani­mală, 2001.